Xapes

 Laminades en  fred, calent, decapades, galvanitzades Altres Xapes  Estampades   Altres Xapes Pegaso   
 
Espesors  KG/M2  Espesors  KG/M2  Espesors  KG/M.L 
0,4 3,3 1 8,24 P-500 0,8 3,96
0,5 4,12 1,5 12,36 P-500 1 4,96
0,6 4,95 2 16,49 P-1000 0,8 7,48
0,7 5,77 2,5 20,61 P-1000 1 9,35
0,8 6,59 3 24,73 P-5850 8,66
0,9 7,42 Estriada, llagrimada  Miniona 
1 8,24 Espesors KG/M2 Espesors KG/M2
1,2 9,89 3 30,56 0,5 4,92
1,5 12,36 4 38,75 0,6 5,91
2 16,49 5 50,09 0,7 6,9
2,5 20,61 5,5 53,45 0,8 7,89
3 24,73 6 57,54 1 9,86
4 32,97 7 65,73 1,2 11,83
5 41,21 8 74,24 Trapezoidal1045
6 49,46 9 81,59 Espesors KG/M.L.
7 57,7 10 88,2 0,5 5,15
8 65,94 12 104,69 0,6 6,17
10 82,43 14 121,17 0,7 7,2
12 98,91 15 137,66 0,8 8,24

 

Menu